Eerlijke incasso, voor iedereen!

advertentie FaircassoAdvertorial

Met de huidige economische situatie stijgt het aantal huurders met een huurachterstand zichtbaar. Veel woningcorporaties anticiperen hierop en nemen het initiatief om sociaal te incasseren. Faircasso, de grondlegger van sociaal incasseren, is hiervoor de geschikte partner. Wij streven naar een eerlijk incassobeleid en bieden hiervoor hoogwaardige IT-oplossingen, landelijke incasso-oplossingen en professionele schuldhulpbegeleiding om systeemverandering tot stand te brengen. Want, incasseren moet én kan anders. We willen het incassosysteem verbeteren waarbij wij mensen overeind helpen en niet onnodig verder onderuithalen.

Meest sociale incassobureau in Nederland
Woningcorporaties moeten zorgen voor sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Dit is een kwetsbare groep waarin zichtbaar een toename is van huurders met huurachterstanden die te vaak te maken krijgen met gerechtelijke procedures. Hoe ga je hiermee om? Want, dit brengt onnodig hoge kosten met zich mee en resulteert vaak in hogere schulden en stress bij de debiteur.

Met professionele schuldhulpbegeleiding kijken we samen met de huurder naar het grotere geheel. We kijken niet alleen naar de schuld, maar naar de mens achter de betaalachterstanden. Ons team van professionele schuldhulpbegeleiders gebruikt stress-sensitieve communicatie. Met motiverende gesprekstechnieken stellen zijn vragen aan de debiteur om het gesprek te openen. We zijn laagdrempelig, bieden een veilige omgeving en een luisterend oor. Met de focus op contactherstel en het winnen van vertrouwen.

Wanneer we de situatie in kaart hebben gebracht richten we ons op een gezonde en duurzame betalingsregeling voor een positief en financieel gezond toekomstperspectief.

Sociale impact
Volgens het Centraal Planbureau leeft in 2024 een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze geldzorgen hebben een grote invloed op de gezondheid en maatschappij. Bij Faircasso willen we hier positieve verandering in brengen. Zo heeft Faircasso geen winstoogmerk, we zetten de winst in op het voorkomen en oplossen van schulden. Daarmee zijn wij het meest sociale incassobureau in Nederland. Bovendien werken we uitsluitend sociaal, altijd met vaste behandelvergoeding. Met hoogwaardige IT- oplossingen voor het uitwisselen van data en landelijke incasso-oplossing voor midden en hoog volume van B2C en B2B vorderingen zetten we maximaal in op systeemverandering.

Daarbij bouwen we verschillende interventies in om de volgende stap voor huurders met een huurachterstand in een gerechtelijke procedure te voorkomen. Wij bieden sociale gerechtelijke incasso met dagvaarding als sociaal breekijzer. Want bij elke stap die we maken toetsen we: is het juridisch, financieel (in het belang van de klant en schuldeiser) en maatschappelijk verantwoord? Zodra één van deze elementen niet klopt gaan we over op actie. Zo voorkomen we onnodige kosten voor de opdrachtgever, debiteur en de maatschappij. Met als doel: sociale impact maken waarbij we mensen met geldzorgen niet in de koud te laten staan.

Dé partner voor huurincasso
De voordelen van Faircasso als incasso-partner:

  1. Een beter incasso resultaat
  2. Een hoger financieel rendement
  3. Minder kosten voor de huurder
  4. Minder gerechtelijke procedures
  5. Een beter imago
  6. Positieve invloed op de maatschappij door de social impact

Kortom: samenwerken met Faircasso is waardevol voor iedereen: de woningcorporatie, de huurder én de maatschappij

Partners

Partners          Partners          Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven