Sprekers


PLENAIRE PROGRAMMA


Coen Braan
SprekersManager corporate accounts, specialist tijdelijk verhuur / leefbaarheid en tendercoördinator, Ad Hoc leegstandsbeheer

Coen is verantwoordelijk voor de realisatie van de kwaliteits- en commerciële doelstellingen voor Corporate Accounts, in het bijzonder de klantgroepen woningcorporaties en gemeenten. Tevens is hij projectcoördinator voor tenders. En specialist in vraagstukken tijdelijk verhuur en leefbaarheid.
Samen met de operationele medewerkers zorgt hij voor een optimale klantbediening, realiseert hij innovatieve concepten en levert betrouwbare adviezen aan de klant. Leegstandsbeheer in al zijn facetten is zijn specialisme.


Marco de Wilde
SprekersDirecteur-bestuurder Woonstede

Marco heeft verschillende managementfuncties in de woningcorporatiesector vervuld.
Zo was hij directeur-bestuurder van Sprengenland Wonen in Eerbeek, onderzoeker reputatiemanagement bij Aedes, vereniging van woningcorporaties en regiodirecteur bij Portaal in Utrecht.
Hij deelt zijn visie op de sector in een vaste column in Aedes-Magazine.


Paul Otter
SprekersGerechtsdeurwaarder en bestuurslid Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

Met zijn brede netwerk initieert Paul samenwerkingen en/of onderzoeken waarmee de schuld- en incassoketen haar werk beter kan doen. Het recente onderzoek naar laagtaligheid onder mensen met schulden is door hem geïnitieerd.
Paul heeft oog voor het het gedrag van mensen met schulden, bedenkt oplossingen en legt links naar mogelijke partners.
Als bestuurslid van de KBvG omvat zijn portefeuille communicatie en opleiding. Met onder meer regelmatige blogs op LinkedIn, thematische nummers van 'De Gerechtsdeurwaarder', actief uitnodigen van pers, politiek en ketenpartners en een nieuwe stijl voor het jaarverslag geeft Paul een realistisch beeld van de gerechtsdeurwaarder.


Marco Florijn
SprekersVoorzitter Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)

Marco was lid van het partijbestuur van de PvdA, schreef het verkiezingsprogramma in 2012 en was lid van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Sinds mei 2017 is hij voorzitter van de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
De NVVK levert een fundamentele bijdrage aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen. De NVVK is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Voor mensen met financiële zorgen biedt de NVVK via de leden de beste hulp die er is. Gericht op oplossingen. “Zo lang als het moet, zo kort als het kan”.


Irene van den Berg
SprekersIrene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie

In haar verhalen probeert zij ons economisch gedrag te verklaren. Waarom doen we wat we doen, ook als dat niet altijd goed voor ons is? Armoede en (on)duurzaam gedrag hebben haar speciale interesse.
Ze heeft een wekelijkse column in het AD getiteld 'Psychologeld'. Ook schrijft ze voor deze krant achtergrondverhalen over Geld & Psyche, waaronder de serie Verborgen schulden. Hierin liet ze zien dat in de schulden raken in Nederland gemakkelijker gaat dan je denkt. Gedrag speelt hierbij een cruciale rol: door de focus op overleven zijn mensen met schulden vooral gericht op de korte termijn, waardoor het probleem op lange termijn nog groter wordt.
Irene publiceert onder meer in Radar Magazine, OneWorld en Psychologie Magazine. Ze houdt ervan een onderwerp uit te spitten en daarbij ook haar eigen ervaringen te gebruiken.
Naast haar artikelen en columns werkt ze mee aan radio- en televisieprogramma’s, zoals Radio 1, Dit is de dag en Beleggen International. Voor DFT presenteerde ze een webinar over de obstakels die beginnende beleggers ervaren.


Martin van Rijn
SprekersVoorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties

Martin van Rijn heeft jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring. Hij begon zijn loopbaan in 1980 bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daar was hij onder meer hoofd van de afdeling Inspectie Woningcorporaties. Als plaatsvervangend directeur-generaal was hij vanaf 1995 verantwoordelijk voor grotestedenbeleid en de sociale huursector. In de periode 2000-2007 werkte hij als directeur-generaal bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
In 2008 werd Van Rijn voorzitter van de raad van bestuur van pensioenuitvoerder PGGM. Van 2012 tot 2017 was hij staatssecretaris van VWS in het kabinet-Rutte II. Tot zijn beëdiging als minister voor Medische Zorg en Sport in maart 2020 was Van Rijn voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuisgroep Reinier Haga.


Sessies


Sprekers1. Sociale trajecten volgens de SRCM norm

Mark Hafkamp
Algemeen directeur Hafkamp Groenewegen Gerechtsdeurwaarders

Hafkamp Groenewegen is dé incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie waar de sociale aanpak toonaangevend is voor de markt.

De missie van Mark is denken in en handelen vanuit de kernwaarden daadkrachtig, respectvol, solide basis, nuchter en welbewust.


2. Vaker, sneller, verder komen in de huurincasso

Marc Anderson
SprekersAdvisor en trainer social force en docent sociale en juridische dienstverlening, Hogeschool Utrecht

Marc geeft trainingen aan onder meer incassomedewerkers, jobcoaches, wijkteamprofessionals en schuldhulpverleners. De vraag hoe professionals nieuw aangeleerde vaardigheden tot een routine kunnen maken is een belangrijk thema in zijn werk. Deelnemers aan de trainingen waarderen Marc niet alleen vanwege zijn inhoudelijke kennis maar nadrukkelijk ook om de interesse die hij bij elke groep heeft om de deelnemers echt te leren kennen en hen verder te helpen met de professionele vraagstukken waar zij mee zitten.


Sprekers3. Huisbezoek bij betaalachterstanden

Roman Talman
NOLOC gecertificeerd loopbaanadviseur, trainer motiverende gespreksvoering en interim manager, CoachStation

Roman heeft ruime ervaring als trainer, coach en manager op het gebied van klantcontact en debiteurenbeheer bij diverse banken, verzekeraars en andere instellingen. Hij is gespecialiseerd in intermenselijke communicatie in een mensgerichte organisatieverandering.


4. De kloof tussen hoogopgeleide hulpverleners en laagopgeleide mensen

Martin Pragt
Sprekers
Senior ervaringsmedewerker Sterk uit Armoede

Nadat Martin een opleiding tot docent ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting heeft gevolgd, heeft hij met een team van deskundigen een opleiding opgericht waarbij mensen die in langdurige armoede leven de kans krijgen een MBO4 diploma te halen. De opleiding werkt onder de naam EDASU en valt onder ROC Zadkine in Rotterdam.

Naast het opleiden van ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, verzorgt Martin ook workshops en presentaties in het hele land over armoede en armoedebestrijding. Hij streeft ernaar om mensen die in armoede leven zoveel mogelijk te betrekken bij het bespreken en mogelijk oplossen van de problemen rond armoede.


Sprekers5. We laten pas los wanneer het écht kan!

Nicoline van der Hoek, beleidsmedewerker en Carla Neefs, schuldenconsulent
Gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard voert zeer succesvolle schuldhulptrajecten uit waarbij slechts 2% recidiveert. De combinatie met budgetbeheer is een zeer succesvolle combinatie waarbij de mensen echt geholpen worden. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat door Divosa dit jaar is uitgevoerd.


Sprekers6. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: stand van zaken

Fons Lustenhouwer, senior projectleider Platform31, Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening, bewindvoering en sociaal bankieren) en Henk Heinhuis, manager incasso & debiteurenbeheer bij Eigen Haard 


SprekersFons Lustenhouwer is project/procesmanager en adviseur. Werkterreinen: (duurzaam) wonen, woningmarkt, volkshuisvesting, leefbaarheid, wonen-zorg-welzijn. Deskundigheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, betrokkenheid en integriteit zijn kernwaarden. Ervaren in het formuleren van strategie en beleid en de vertaling naar tactisch en operationeel niveau; werken in multidisciplinaire teams.

Specialismen: Projectmanagement & procesmanagement, advisering op strategisch en tactisch niveau, maatschappelijk ondernemerschap, woningmarkt & middenhuur, leefbaarheid van buurten en wijken, klushuur, scheiden wonen/zorg, samenwerking wonen, zorg en welzijn, ondernemingsplannen, prestatieafspraken en strategische projecten.

SprekersEllen Henekens is manager en ervaren adviseur met een brede ervaring in transformaties, procesoptimalisatie en herontwerp.
Specialismen: Lean Six Sigma (LSS), BPR, transformaties / implementaties, bedrijfsvoering, verandermanagement en gedragsmanagement en prestatiebeheer.

Henk Heinhuis is manager incasso & debiteurenbeheer bij Eigen Haard. Henk is verantwoordelijk voor een pro-actief en preventief ingericht credit management. Zijn kracht zit in het optimaal inrichten van processen en systemen door continu te innoveren en digitaliseren waar het nodig is en persoonlijk contact te organiseren waar het moet. Met LEAN en situationeel leiderschap haalt hij het beste uit zijn teams buitendienst, incasso en debiteurenadministratie.Sprekers
7. Het Aedes huurincassoproces en Omdenken

Wim Brugman
Member Of The Management Board , Mind2Pay

Mind2Pay ontwikkelt branche specifieke software op het gebied van debiteurenbeheer samen met branchepartners op een onderscheidende, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde wijze, teneinde een unieke oplossing te creëren die de verwachtingen van hun klanten overtreffen.


Sprekers8. Zonder keten geen resultaat

Rudolph de Groot, manager creditmanagement Staedion en Anika Jansen, teammanager creditmanagement Staedion

Rudolph de Groot werkt sinds 2017 bij Staedion en geeft daar leiding aan meer dan twintig medewerkers van de afdeling creditmanagement. Zijn eerste baan was het incasseren van achterstallige gemeentelijke belastingen. Verder heeft Rudolph gewerkt bij een ziekenhuis, een groothandel in woningtextiel, een softwarebedrijf, een zorgverzekeraar, een bank, een kabelleverancier en een telecombedrijf. Staedion heeft meer dan 36.000 woningen en ruim 6.000 winkels en bedrijfsruimten. Staedion vindt incasseren op sociaal verantwoorde wijze erg belangrijk.
Sprekers


 

 

 

 

Partners

Partners
Partners
Terug naar boven