Sprekers


PLENAIRE PROGRAMMA


SprekersCoen Braan

Manager corporate accounts, specialist tijdelijk verhuur / leefbaarheid en tendercoördinator, Ad Hoc leegstandsbeheer

Coen is verantwoordelijk voor de realisatie van de kwaliteits- en commerciële doelstellingen voor corporate accounts, in het bijzonder de klantgroepen woningcorporaties en gemeenten. Tevens is hij projectcoördinator voor tenders. En specialist in vraagstukken tijdelijk verhuur en leefbaarheid.
Samen met de operationele medewerkers zorgt hij voor een optimale klantbediening, realiseert hij innovatieve concepten en levert betrouwbare adviezen aan de klant. Leegstandsbeheer in al zijn facetten is zijn specialisme.


SprekersNadja Jungmann

Lector schulden en incasso, Hogeschool Utrecht

Nadja is sinds 2010 lector ‘schulden en incasso’ bij Hogeschool Utrecht en in september 2022 is zij benoemd als bijzonder hoogleraar bijzondere aspecten van het privaatrecht (specialisatie schuldenproblematiek) aan de Universiteit van Amsterdam. Zij houdt zich bezig met de vraag hoe financiële problematiek ons dagelijks leven beïnvloedt en hoe armoede en schuldenproblematiek ontregeld kunnen worden.


SprekersJos Versteeg

Manager incasso en senior projectleider Woonstad Rotterdam
Lid Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Jos is verantwoordelijk voor de incasso-activiteiten en incasso-resultaten van woningcorporatie Woonstad Rotterdam (ongeveer 60.000 huishoudens). Het herstellen van betalingsverkeer na het ontstaan van een betalingsachterstand en het voorkomen van huisuitzettingen zijn dé uitdagingen voor het incassoteam. De ontwikkeling en uitrol (2016-2017) van een nieuwe incasso-aanpak draagt daaraan belangrijk bij. De vernieuwingen zorgen voor lagere betalingsachterstanden, veel minder overdrachten aan de deurwaarder, veel minder huisuitzettingen (van 195 in 2016 naar 36 in 2019 en 11 in 2020, ambitie NUL), lagere kosten voor de huurder, Woonstad Rotterdam én de samenleving. Vanaf 2021 richt het incassoteam van Woonstad Rotterdam zich op het voorkomen van overdrachten aan deurwaarder.
Toverwoorden: contact, stabilisatie en perspectief. En we blijven verbeteren!

Jos is tevens lid van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD), een onafhankelijke adviesraad. De raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda gevraagd en ongevraagd over het (voorgenomen) beleid binnen het sociaal domein. Dit betreft beleid op de terreinen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. De GASD bestaat uit zes leden en een voorzitter.


SprekersMichelle van Tongerloo

Huisarts en straatarts in Rotterdam

Michelle is huisarts in Rotterdam-Zuid. Daarnaast werkt zij als straatarts in de Pauluskerk, een diaconaal centrum in de binnenstad. Zij biedt daar zorg aan dak- en thuislozen, verslaafden en mensen zonder geldige verblijfspapieren. Een pittige doelgroep die om een menselijke benadering vraagt. Haar patiënten weerspiegelen de grote maatschappelijke problemen waarmee we als samenleving moeten dealen. Als journalist koppelt Michelle complexe vraagstukken aan de rauwe realiteit van de spreekkamer en zij schrijft voor diverse media. In de loop van de jaren bouwde ze een netwerk van particuliere donateurs op die haar patiënten steunen, buiten het reguliere hulpsysteem om.


SprekersHülya Kat

Lid van de Tweede Kamerfractie van D66

Hülya is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was senior P&O adviseur en was lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Als Tweede Kamerlid houdt Hülya zich bezig met armoede- en schuldenbeleid en de toeslagenaffaire. Zij was lid van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen en is voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.


SprekersMark Tuitert

Ex-topsporter (schaatser)

Bij de junioren was Mark Tuitert al succesvol. Zo werd hij als junior onder andere Wereldkampioen Allround. Bij de senioren debuteerde hij in 2001 op het Europees Kampioenschap Allround. Destijds ging de titel aan zijn neus voorbij door een valpartij, hij stond op dat moment eerste in het klassement! De Europese titel kwam er wel in 2003 in een vol Thialf.

Mark Tuitert besloot zich te specialiseren op de korte en middellange afstanden. Een succesvolle keuze, want twee keer wist hij het eindklassement van de Wereldbeker op de 1.500 meter te winnen. Na enkele moeizame jaren, met verschillende tegenslagen, won Mark Tuitert in 2010 op de Olympische Spelen vrij onverwacht de 1.500 meter. In een sensationele race tegen de klok wist hij alle favorieten te verslaan. Na deelname aan de Olympische Spelen in Sochi 2014, beëindigde Mark Tuitert zijn lange en succesvolle schaatscarrière.


SESSIES


SprekersSessie 1: Anna Custers

Lector armoede en interventies, Hogeschool van Amsterdam

Anna Custers is sinds april 2022 lector Armoede Interventies. Anna is econoom en werkte de afgelopen jaren voor de Wereldbank in onder andere Washington D.C. en Afghanistan. Daar hield ze zich bezig met het verbeteren van belastingsystemen, en deed ze onderzoek naar belastingmoraal en het vertrouwen van burgers in hun overheid. Ze promoveerde aan de Universiteit van Oxford op een onderzoek over schuldenproblematiek in achterstandswijken in Londen.

Anna’s werk richt zich op het beter begrijpen van armoede en schuldenproblematiek in allerlei verschijningsvormen. Een derde van de Nederlandse huishoudens heeft structureel moeite met rondkomen en ongeveer 8 procent heeft problematische schulden. De grote vraag is hoe dat kan in een welvarend land als Nederland en vooral: wat kan er worden gedaan om dit probleem te verkleinen? Samen met haar lectoraat onderzoekt Anna welk soort interventies op het gebied van armoede wel en niet effectief zijn voor welke burgers. Een praktijkbenadering, onderzocht en ontwikkeld samen met professionals uit de dienstverlening en mensen die zelf armoede ervaren, staat daarbij centraal.


SprekersSessie 2: Richard van Westenbrugge

Procescoördinator Incasso Woonbron

Richard is verantwoordelijk voor het gehele incassoproces bij Woonbron en weet als geen ander de verbinding te leggen tussen strategie en operatie. Zijn zeer praktische en kritische inslag zorgt er al jaren voor dat hij als incasso specialist verfrissend en resultaatgericht werkt.

Als Lean Black Belt kijkt hij welke acties in het proces Incasso daadwerkelijk klantwaarde toevoegen. De afgelopen jaren heeft dat er toe geleid dat Woonbron van 120 naar 25 ontruimingen is gegaan. Deze trend moet binnen nu en 5 jaar leiden tot nul ontruimingen. Verder streeft Richard naar constante vernieuwing en professionalisering in het incasso proces.


SprekersSessie 3: Jeffrey van Dam

Founder en DGA FinBuddy

Denken in oplossingen in plaats van problemen, kijken naar kansen en er vervolgens niet te lang over praten, maar er vooral mee aan de slag gaan. Dat is de passie van Jeffrey!

Jeffrey heeft 10 jaar gewerkt bij de Rabobank in de rol van o.a. Productmanager Bijzonder Beheer. Samen met zijn team was hij verantwoordelijk voor nieuwe doorontwikkelingen en innovaties op het gebied van IT, beleid en processen. Met als doel klanten die financiële stress ervaren zo snel mogelijk weer financieel gezond te krijgen. In deze periode is ook FinBuddy ontstaan en na het winnen van verschillende (inter)nationale wedstrijden zoals de Rabobank Moonshot & de Partnershipsverkiezing wist Jeffrey het zeker: dit idee moeten we gaan realiseren!

FinBuddy matcht de vaste lasten met de datum waarop het inkomen van de gebruiker binnenkomt. Dit zodat alle vaste lasten op één moment plaatsvinden: de dag na ontvangst van het inkomen. Hierdoor weet de FinBuddy gebruiker meteen dat alle rekeningen netjes zijn betaald en wat hij of zij over heeft om te sparen en leuke dingen te doen. Meer structuur en overzicht!


SprekersSessie 4: Kees Over de Vest

Schuldrustcoach Stichting ONSbank en directeur Pactis Vakopleidingen

Kees is schuldrustcoach bij ONSbank. ONSbank helpt jongeren tussen de 18 en 27 jaar om een toekomst zonder schulden op te bouwen. Het traject duurt 6 maanden en is gratis.
Daarnaast is Kees directeur bij Pactis Vakopleidingen. Pactis staat voor afspraken, actie en acceptatie. In 3 woorden de filosofie van Pactis.


SprekersSessie 5: Marieke Bor-de Vries

Onderzoeker bij het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals, Hogeschool Utrecht

Marieke werkt als promovendus bij het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals. Zij doet promotieonderzoek naar verbanden tussen verschillende aspecten van gecijferdheid en het hebben van schulden.

Voordat Marieke promotieonderzoek ging doen, heeft zij meegewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten binnen de HU. Het meest recente project was Gecijferdheid Telt Mee. Binnen dit experiment is er met bibliotheken gewerkt aan bewustwording rondom gecijferdheid. Om de beroepspraktijk blijvend op de hoogte te houden is een website ontwikkeld en wordt er jaarlijks een Gecijferdheid Telt Mee!-dag georganiseerd.


SprekersSessie 6: onder anderen Farley Julius van Heydoorn

Ervaringsdeskundige en oprichter Buro VAT

Farley Julius heeft aan den lijve ervaren hoe het is om in een SHV-traject te zitten. Zodoende kan hij zichzelf een ervaringsdeskundige noemen. De gevolgen van deze periode hebben hem geïnspireerd om van dit boeiende vak zijn werk te maken.

Tegenwoordig werkt hij als trajectbegeleider Schulddienstverlening bij één van de grootste gemeentes van Nederland. Daarnaast geeft hij vanuit BuroVAT voorlichting, advies en training aan jongeren en professionals.


SprekersSessie 7: Sylvia de Bruijn

Programma manager sociale incasso bij Purpose

Sylvia is een sociaal bewogen, hands-on (programma) manager en sociaal conceptontwikkelaar. In haar loopbaan heeft zij veel verschillende mooie rollen gehad. Van marketing manager tot adviseur en programmamanager. In de ICT, de financiële sector, de retail en nu alweer 7 jaar in sociale innovatie.

De armoede- en schuldenproblematiek en de groeiende tegenstellingen in onze maatschappij gaan haar aan het hart. Sylvia draagt bij aan verbetering door vernieuwing en beweging te creëren. Zo zet zij zich de laatste jaren in met initiatieven en projecten vanuit de missie 'Het realiseren van de doorbraak van sociaal incasseren in Nederland.' Zij zet haar realisatiekracht en creativiteit in om impactvolle oplossingen te helpen ontwikkelen zoals de Meetlat Sociale Incasso, het Vaste Lasten Pakket en de Nationale Budget Service.

Maatschappelijk adviesbureau Purpose werkt al jaren aan een doorbraak van ‘Maatschappelijk Verantwoord Incasseren’, samen met schuldeisers, overheden, ketenpartijen en experts. Zij hebben de Meetlat Sociale Incasso ontwikkeld ism bol.com en ingezet bij waterbedrijven, (zorg)verzekeraars, in de energiesector en de (online) retailsector. Zo helpen ze partijen concrete stappen te zetten op weg naar een effectiever en mensgerichter incassoaanpak. Dit jaar werkt Purpose aan de doorbraak in het programma ‘MVI-De Nieuwe Norm’ ondersteund en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.


SprekersSessie 8: Sylvia Visser

Eigenaar van DKV Legal – DKV Deurwaarderskantoor Visser

Als dochter van een gerechtsdeurwaarder wist Sylvia al vrij snel zeker dat ze als gerechtsdeurwaarder al haar interesses kon combineren: haar ambitie om te ondernemen, het toepassen van haar juridische kennis, het puzzelen om een zaak tot een goed einde te brengen, het overdragen van kennis en de vrijheid om te kiezen voor oplossingen die bij haar ideeën aansluiten.

Vanuit haar passie voor het recht en ondernemen stuurt Sylvia haar medewerkers aan en zoekt ze naar de beste oplossingen voor klanten op het gebied van creditmanagement. Oplossingen die passen bij de klant en oplossingen die recht doen aan de mensen met schulden.

Vanuit de visie dat mensen met schulden geholpen moeten worden is Sylvia gestart met DKV Bewindvoering: zij zet haar kennis en ervaring als gerechtsdeurwaarder in door mensen met schulden te begeleiden naar een stabiel en schuldenvrij bestaan.


SprekersSessie 9: Martijn Boer

Één van de initiatiefnemers van De VoorzieningenWijzer

Martijn is partner bij ZORGWEB. Deze organisatie schept sinds 2000 duidelijkheid over financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg door data hierover gebruiksvriendelijk te ontsluiten. Hiervoor verzamelen, koppelen, verrijken en waarderen zij zorgdata uit eigen en externe bronnen. Met kwalitatieve zorginformatie helpen wij professionals en consumenten om afgewogen keuzes te maken.

Zij doen dat onder andere voor de Rijksoverheid, toezichthouders, verzekeraars, intermediairs, zorgaanbieders en via vergelijkingssites, gemeenten, woningcorporaties en voor consumenten.

Sinds 2016 ontwikkelt ZORGWEB voor o.a. woningcorporaties en gemeenten De VoorzieningenWijzer. Een aanpak waarmee ze mensen helpen bewust keuzes te maken ten aanzien van de zorgverzekering, energieleverancier en diverse maatschappelijke voorzieningen. Voor meer info zie: www.devoorzieningenwijzer.nl


SprekersSessie 10: Marija Bjelobrk

Gedragsveranderaar & eigenaar Opstaan & Opvallen


Marija is een bevlogen en scherpe communicatietrainer met vakinhoudelijke kennis van verandermanagement, wonen, participatie & medezeggenschap.

Zij is specialist in organisaties met impact maatschappelijk relevant te laten presteren en helpt organisaties beleid effectiever te implementeren; vertaalt ondernemerschap naar maatschappelijke context.


Partners

Partners          Partners          Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven