Het voorkomen van problematische huurachterstanden

Het voorkomen van problematische huurachterstandenAdvertorial

Preventie, State of the Art Tools en een Persoonlijke aanpak leiden tot succes bij het voorkomen van problematische huurachterstanden

Woningstichting Eigen Haard: “Ik zie dat onze huurders op een eerlijke en positieve manier gestimuleerd worden om achterstanden te betalen.”

Woonin: “Ultimoo is een verlengstuk van ons team en zorgt voor tevreden klanten en mooie resultaten.“

Stichting Woonbron: “Wij doen er alles aan om de zaak minnelijk op te lossen voor de klant, maar Ultimoo weet dit nog beter te doen.”

  • Lage kosten voor huurders
  • 75% contact binnen 10 dagen
  • Generatiegestuurde incassotrajecten
  • 92% betaalt zonder deurwaarder
  • Geen huisuitzettingen o.b.v huurachterstand

In een steeds veranderende incassomarkt is het essentieel voor woningcorporaties om vroegtijdig in te grijpen. Sinds 1 januari 2021 dienen woningcorporaties en particuliere verhuurders betalingsachterstanden vroegtijdig te melden bij de gemeente om ervoor te zorgen dat betalingsachterstanden niet verder oplopen. In het geval het de gemeente niet lukt om contact te krijgen of tot een oplossing te komen met de huurder kiezen steeds meer woningcorporaties ervoor om een intensief (minnelijk) incassotraject via het incassobureau in te zetten om hoge gerechtelijke kosten en overdracht naar de deurwaarder te voorkomen. Ultimoo Incasso is vaste incassopartner van een aantal van de grootste woningcorporaties van Nederland en zorgt er maandelijks voor dat meer dan 92% van de overgedragen vorderingen van de woningcorporaties worden geïncasseerd zonder dat daar een overdracht aan de deurwaarder of een rechtszaak voor nodig is.  

Het belang van vroegtijdige interventie

Het tijdig identificeren en aanpakken van betalingsproblemen is cruciaal. Interventie voorkomt niet alleen financiële verliezen voor verhuurders, maar helpt ook huurders om grotere financiële problemen te voorkomen. Door in een vroeg stadium het incassodossier over te dragen (max 2.5 maand huurachterstand) kan er direct gestart worden met een intensief (minnelijk) incassotraject waarbij er via verschillende kanalen door Ultimoo Incasso contact wordt gezocht met de huurder om tot een oplossing te komen. Door deze inzet wordt in 75% van de overgedragen dossiers al binnen 10 dagen contact met de huurder verkregen en kan er gewerkt worden aan een duurzame oplossing.

Maatwerk en menselijke benadering

Bij Ultimoo Incasso willen wij graag weten wat er achter de voordeur speelt want elke huurder heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Zodra er contact wordt verkregen met de huurder wordt er een profielschets gemaakt zodat we informatie krijgen over de gezinssamenstelling, soort inkomen, of er sprake is van meerdere schulden, de reden dat er niet betaald is en de totale schuldenlast. Op basis van deze informatie worden er gepersonaliseerde en effectieve oplossingen aangeboden en worden huurders op een positieve manier gestimuleerd om aan hun verplichtingen te blijven voldoen. In die gevallen waarbij de huurders er zelf niet meer uit komen of er inmiddels sprake is van multi-schuldenproblematiek worden de huurders begeleid en doorverwezen naar de hiervoor bestemde hulpinstanties.

Technologische ondersteuning en incasso

De integratie van technologie speelt een cruciale rol in het moderniseren van huurincasso. Ultimoo Incasso werkt met generatie gedreven trajecten zodat er ook op dit gebied maatwerk wordt geleverd. Huurders die hun zaak graag telefonisch bespreken kunnen bellen met een van onze huurspecialisten maar er is ook een mogelijkheid voor die huurders om hun zaken zelf te regelen via interactieve communicatietools zoals Whatsapp, Online chat en onze Chatrobot. Verder worden Realtime betalingsinformatie tussen de woningcorporatie en Ultimoo Incasso uitgewisseld via API-koppelingen zodat we altijd uitgaan van de juiste huurachterstand, worden betalingen eenvoudig gefaciliteerd via betaallinks en worden de huurders vooraf via automatische mails gewezen op het feit dat er een betalingsverplichting aanstaande is. Dit alles om de openstaande vordering onder de aandacht te houden en het de huurders zo makkelijk mogelijk te maken om te betalen. Daarnaast heeft het laatste jaar ook Artificial Intelligence (AI) zijn intrede gedaan in de incassomarkt. Dankzij deze techniek kunnen veel processen geautomatiseerd worden, waardoor onze medewerkers nog meer tijd hebben voor persoonlijke gesprekken en de kwaliteit omhoog gaat. Benieuwd hoe wij AI gebruiken in ons incassoproces? Kom dan naar onze speciale AI-sessie tijdens de Studiedag Huurincasso.

Bovenstaande tools zijn slechts enkele voorbeelden van hoe technologie kan helpen bij het efficiënt beheren van betalingsachterstanden. Ultimoo Incasso maakt gebruik van deze tools om snelle en transparante communicatie te bevorderen, wat resulteert in een hoog oplossingspercentage.

Ultimoo Incasso

Als toonaangevende speler in de markt beschikt Ultimoo Incasso over een zeer ervaren team van incassospecialisten met allen meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van Huurincasso. Zij hebben passie voor het vak en zien in ieder dossier de uitdaging om tot een passende oplossing te komen en overdracht aan de deurwaarder te voorkomen. De preventieve aanpak is succesvol omdat er niet alleen gefocust wordt op het innen van schulden, maar ook op het begrijpen en ondersteunen van de huurders in hun specifieke situaties. Door vroegtijdig in te grijpen en op maat gemaakte communicatie en betalingsoplossingen te bieden, wordt voorkomen dat kleine betalingsachterstanden escaleren tot grotere financiële problemen. Ons doel is altijd om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de woningcorporaties en het welzijn van de huurders, wat leidt tot hogere klanttevredenheid en betere incassoresultaten voor alle partijen.

Conclusie

In een tijd waarin de financiële druk op huurders kan toenemen, is het van cruciaal belang dat incassopraktijken zowel effectief als empathisch zijn. Een preventieve aanpak biedt een win-win situatie: woningcorporaties behouden hun inkomstenstroom, terwijl huurders de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun financiële verplichtingen na te komen.Het voorkomen van problematische huurachterstanden

Meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Alexander van der Beek van Ultimoo Incasso via (06-49270025) of via avanderbeek@ultimoo.nl Hij kan u meer vertellen over de unieke aanpak en hoe deze ook in uw situatie succesvol zal zijn.

Partners

Partners                    Partners                    Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven