Het is tijd voor een structurele aanpak van de (energie)armoede

Steeds meer burgers komen in de problemen als gevolg van de inflatie en sterk stijgende energieprijzen. Naast toenemende energiearmoede dreigt als gevolg van de oorlog in Oekraïne ook schaarste op andere terreinen. Volgens het Nibud kunnen niet alleen minima niet meer rondkomen. Ook andere groepen zoals de lagere middeninkomens kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Het is de hoogste tijd voor structurele oplossingen.

Lees hier het hele artikel

Bron: Movisie.nl

Verder lezen

Na jarenlange afname nemen huurachterstanden bij woningcorporaties toe

Het aantal huurders bij woningcorporaties met een huurachterstand nam vorig jaar weer af. Ook de al jaren durende daling van het aantal huisuitzettingen zette door. Daarentegen signaleren corporaties de eerste maanden van 2022 een toename van huurachterstanden, niet onverwacht gezien de  economische ontwikkelingen. Deze laatste uitkomst uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder corporaties is reden tot zorg.

Lees hier het hele artikel

Bron: Aedes.nl

Verder lezen

‘Met geldstress zorg je minder goed voor je woonomgeving’  

Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso en trainer gespreksvaardigheden aan de Hogeschool Utrecht, was in haar studententijd al politiek actief op het thema armoede. Voor haar promotieonderzoek was een onderwerp dan ook snel gevonden: ze promoveerde op de Wet Schuldsanering natuurlijke personen. Meer specifiek op het effect van deze wet op de hulp die gemeenten bieden.

Bron: Aedesmagazine.nl

Verder lezen

Rechters waarschuwen tegen hoge proceskosten huurders

Rechters waarschuwen in een serie zogenaamde ‘buikpijndossiers’ in het ‘jaarverslag van de rechtspraak’ onder meer voor te hoge proceskosten voor huurders wanneer ze hun zaak verliezen.

Bron: Woonbond.nl

Verder lezen

Achtduizend mensen geholpen door vroegsignalering schulden

'Vroegsignalering kan eraan bijdragen dat het bereik van de schuldhulpverlening toeneemt.'

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Verder lezen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Pagina 1 van 5

Partners

Partners          Partners          Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven