Studiedag Huurincasso

Woensdag 2 oktober 2024 - Utrecht

Maatschappelijk blijven incasseren
in een steeds veranderende wereld

Studiedag Huurincasso

Woensdag 2 oktober 2024 - Utrecht

Maatschappelijk blijven incasseren
in een steeds veranderende wereld

Studiedag Huurincasso

Woensdag 2 oktober 2024 - Utrecht

Maatschappelijk blijven incasseren
in een steeds veranderende wereld

Studiedag Huurincasso

Woensdag 2 oktober 2024 - Utrecht

Maatschappelijk blijven incasseren
in een steeds veranderende wereld

Studiedag Huurincasso

Woensdag 2 oktober 2024 - Utrecht

Maatschappelijk blijven incasseren
in een steeds veranderende wereld

Studiedag Huurincasso 2024

Maatschappelijk blijven incasseren in een steeds veranderende wereld 

Woensdag 2 oktober 2024 (zevende editie) 


Tijdens het jubileumcongres presenteerde het Nibud onlangs het rapport ‘Geldzaken in de praktijk’. Uit dit rapport blijkt dat het met de financiële situatie van Nederlandse huishoudens over het algemeen de goede kant op gaat. Mensen geven aan dat ze nu gemakkelijker kunnen rondkomen dan in 2018 en 2022. Ook heeft het merendeel van de ondervraagde mensen het gevoel controle te hebben over hun financiële situatie.

Toch zijn er ook groepen mensen die kwetsbaar zijn en die onzeker zijn over hun inkomen en uitgaven. Het gaat hierbij vooral om huurders, huishoudens met lagere en/of wisselende inkomens en jongvolwassenen: dé doelgroepen van woningcorporaties. Dit maakt dat corporaties voor grote uitdagingen staan.

Sinds de vorige editie van de Studiedag Huurincasso - in oktober 2023 - is er veel veranderd in Nederland en de wereld. De verkiezingen in het najaar lieten een behoorlijke electorale verschuiving zien. Er ligt inmiddels een hoofdlijnenakkoord 'Hoop, lef en trots' van de PVV, VVD, NSC en BBB. Deze vier partijen willen de bijstand en het minimumloon niet structureel verhogen. Wel willen zij compensatie bieden met verhoging van de huurtoeslag en het Kindgebonden Budget. Wat betekent dit in de praktijk voor huurders die moeilijk rond kunnen komen?

In navolging van hetgeen Nadja Jungmann ons voorhield tijdens de vorige studiedag, drong de Landelijke Armoedecoalitie, waarin Aedes zitting heeft, er bij de politici op aan om de adviezen van de Commissie Sociaal Minimum op te volgen: laat uitkeringen en minimumloon stijgen.

De oorlog in Oekraïne heeft voor een toename van de inflatie gezorgd en ook de huidige spanningen in het Midden Oosten zullen hierin geen positieve rol spelen. Sterker nog; de verwachting is dat de prijzen van onder andere brandstof nog verder zullen stijgen.

En vroegsignalering van schulden komt bij veel gemeenten nog onvoldoende uit de verf. Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten bij het vormgeven van vroegsignalering en hoe ze met signalen omgaan. Dit concludeert de Nationale Ombudsman in het onderzoek ‘Hoe eerder, hoe beter’. Vroegsignalering werkt, daar kan geen misverstand over bestaan. Maar de invulling ervan, kennisuitwisseling erover en de samenwerking moeten worden versterkt.

Tijdig hulp vragen door de schuldenaar, dan wel vroegsignalering door de betrokken instanties, is van groot belang. Voor een deel van de schuldenaren is de drempel te hoog of bestaat er angst voor de formele schuldhulpverlening. Dergelijke situaties zorgen veelal voor een versterking van de negatieve spiraal waarin de schuldenaar zit. Met als mogelijk gevolg; ontruiming van de woning. En dat willen we vanzelfsprekend voorkomen. De vraag is of informele schuldhulpverlening en bijvoorbeeld het inzetten van ervaringsdeskundigen, uitkomst kunnen bieden.

Een groeiende aandachtsgroep is die van de jong volwassenen. Zij gaan voor het eerst zelfstandig wonen en komen voor allerlei uitdagingen te staan. Soms is er sprake van een soort trauma omdat ze met armoede zijn opgegroeid. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren massaal gebruik maken van ‘achteraf betalen’ met alle gevolgen van dien (AFM-rapport ‘Uitgesteld Betalen’).

Tijdens de Studiedag Huurincasso zullen inspirerende sprekers hun visie geven op de actualiteiten zoals hierboven beschreven én op specifieke onderwerpen.

Tijdens de middag zijn er twee sessierondes waarin kennis en vaardigheden centraal staan. Net zo belangrijk is het ontmoeten van collega’s uit de sector, waartoe volop gelegenheid is.

In een steeds veranderende wereld is het van belang om nieuwe inzichten te krijgen én te netwerken. Geïnteresseerd in de Studiedag Huurincasso 2024?


Nu al aanmelden? Bekijk het programma Praktische informatie

Partners

Partners                    Partners                    Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Terug naar boven