Terugblik Studiedag Huurincasso 2022

Studiedag Huurincasso 2022

 

5de editie - donderdag 6 oktober 2022 


GESLAAGDE STUDIEDAG HUURINCASSO!

Ruim 100 deelnemers namen op 6 oktober deel aan een zeer geslaagde 5de editie van de Studiedag Huurincasso. De bijdragen van de plenaire sprekers Prof. Dr. Nadja Jungmann, Yvonne van Eden, Wouter Joosten, Marcel Schutte en Saskia Maarse werden goed ontvangen door de aanwezigen. En ook de originele bijdrage van Dolf Jansen viel in zeer goede aarde bij de zaal. De 7 workshops in de middag werden goed bezocht en leverden veel tevreden deelnemers op. Na afloop werd er nog lang en gezellig nagepraat .

Benieuwd naar de presentaties? Klik hier voor de presentaties en nog wat overige achtergrondinformatie.


Schuldenproblematiek in de sector

Het Nibud stelt dat een kwart van de huurders in de sociale sector financieel klem zit: ze kunnen het hoofd maar net boven water houden. Er hoeft dus maar iets te gebeuren en het gaat bergafwaarts. Het ontstaan van schulden is sterk afhankelijk van - naast een laag inkomen - life events. Het overlijden van iemand uit je omgeving bijvoorbeeld. Economische life events zijn ongelijk verdeeld over de bevolking. Werkloos worden komt bijvoorbeeld vaker voor in de lagere sociale milieus. Net als gezondheidsklachten en arbeidsongeschiktheid. De risico’s op schulden zijn dus ongelijk verdeeld.

De afgelopen jaren (2020 en 2021) stonden in het teken van de gevolgen van COVID-19. Professionals waren bang dat de betaalachterstanden bij sociale verhuurders torenhoog zouden worden. De benchmark 2020 en 2021 van het Huurincasso Platform laat zien, dat dit geenszins het geval is geweest. Sterker nog, over de hele linie is er sprake van een (forse) daling van de huurschulden en dat geldt ook voor het aantal ontruimingen.

NIEUWE BEDREIGINGEN

Inmiddels zijn er nieuwe bedreigingen waar sociale verhuurders zich zorgen om maken zoals de inflatie en hogere energiekosten. Huurders met een laag inkomen hebben immers een grotere kans om hiervan de gevolgen te voelen in hun portemonnee.

In december 2021 steeg de inflatie naar 5,7%. En mede door de crisis in Oost-Europa zijn de energieprijzen sterk aan het stijgen. Volgens Divosa heeft naar schatting nu al 10% van de huishoudens in Nederland een te hoge energierekening ten opzichte van het inkomen. Deze huishoudens hebben moeite met het betalen van de energierekening en lopen het risico om schulden te maken. En als de energieprijzen hoog blijven of nog verder stijgen, krijgen nog veel meer huishoudens hier de komende jaren mee te maken.

WAT DOET DE RIJKSOVERHEID?

In het nieuwe kabinet is een minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen benoemd, Carola Schouten. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar vanuit verschillende hoeken klinkt ook al gemor. De minister van Financiën Sigrid Kaag heeft al laten weten, dat er niet opnieuw wordt onderhandeld over het regeerakkoord 2021-2025.

Wel is er afgesproken dat de laagste inkomens een extra compensatie van € 800,= ontvangen naast de eerder afgekondigde belastingverlaging op energie. De verlaging van de btw op energie wordt op 1 juli doorgevoerd en die van de accijnzen op benzine (17 cent) en diesel (11 cent) op 1 april. Maar is dat genoeg voor huurders met een laag inkomen om het hoofd boven water te houden?

VROEGSIGNALERING

Door de huidige situatie blijft het van groot belang om vroegtijdig financiële problemen bij huurders te signaleren. Hiervoor is een effectief en minnelijk incassotraject bij sociale verhuurders nodig met maximale aandacht voor persoonlijk contact. Goede systemen en vaardigheden zijn eveneens van groot belang om eerder en sneller huurders met betalingsproblemen te kunnen helpen en vooruit te kijken naar een toekomstbestendige situatie.

VERGROOT UW BLIK EN KENNIS

Woningcorporaties hebben een bijzondere rol in de samenleving want zij huisvesten burgers die dit zelf niet kunnen regelen en/of betalen. Het besteedbaar inkomen van veel huurders is laag waardoor deze groep burgers extra kwetsbaar is.

Tijdens het ochtendprogramma van de 5de Studiedag Huurincasso 2022 zullen meerdere sprekers van binnen en buiten de corporatiesector hun visie geven op de rol van de corporaties in het krachtenveld van de schuldenproblematiek, het beleid van de Rijksoverheid in deze en de positie van huurders hierbinnen.

Tijdens de middag kun je in twee workshoprondes je kennis en vaardigheden vergroten en met elkaar in gesprek gaan.

Bijblijven is een noodzaak in de steeds veranderende wereld. Geïnteresseerd in de Studiedag Huurincasso 2022? Klik hieronder voor het programma.


Nu registreren Bekijk het programma 

Partners

Partners          Partners          Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven