No-show en annuleringsvoorwaarden


Annulering door de deelnemer

Annulering van deelname aan een bijeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk bij Nestas communicatie, Veluwezoom 32, 1327 AH Almere, aanmelding@nestas.nl.

Hierbij geldt de volgende annuleringsregeling.

  • Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de bijeenkomst brengt Nestas communicatie geen kosten in rekening.
  • Bij annulering tussen 21 dagen en 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst brengt Nestas communicatie de deelnemer 50 procent van de kosten in rekening.
  • Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst en bij niet verschijnen is de deelnemer verplicht 100 procent van de kosten te vergoeden.
  • Als een deelnemer na aanvang van de bijeenkomst zijn/haar deelname beëindigt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

Annulering en wijziging door Nestas communicatie

Nestas communicatie heeft het recht plaats en tijdstip van bijeenkomsten te wijzigen. Een bijeenkomst kan vervallen of worden verplaatst als zich te weinig deelnemers aanmelden.

Bij annulering heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag voor deze bijeenkomst. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na creditering.


Vervanging deelnemers bijeenkomsten

Aangemelde deelnemers kunnen zich na overleg laten vervangen door een collega, mits de vervanging aan Nestas communicatie wordt meegedeeld vóór aanvang van de bijeenkomst. Vervanging na de start van de bijeenkomst is niet mogelijk.


Toelating

Nestas communicatie heeft het recht om deelnemers al dan niet toe te laten tot bijeenkomsten, als naar het oordeel van Nestas communicatie de deelnemer niet behoort tot of onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de bijeenkomst.

Partners

Partners                    Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven