Programma


09.00 uur
Ontvangst deelnemers


Programma09.30 uur
Welkom en opening
Dagvoorzitter Coen Braan, manager corporate accounts, specialist tijdelijke verhuur/leefbaarheid en tendercoördinator bij Ad Hoc


Programma09.40 uur
Bestaanszekerheid staat volop in de aandacht
Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht

Deze zomer onderbouwde de Commissie Sociaal Minimum dat de meeste huishoudens op het sociaal minimum maandelijks tekort komen. Tegelijkertijd werden de regels rondom schuldhulpverlening drastisch gewijzigd. Hoeveel komen huishoudens maandelijks tekort en welke ingrepen zijn er nodig in het stelsel van sociaal minimum en schuldhulp om huurders voldoende financiële bestaanszekerheid te geven?

Nadja Jungmann, bijzonder hoogleraar en lector schuldenproblematiek was lid van de commissie. In haar lezing bespreekt zij het belang van het sociaal minimum en de rol die corporaties daarbij kunnen spelen.


Programma10.10 uur
Tijd voor verandering
Jos Versteeg, manager incasso en senior projectleider Woonstad Rotterdam, lid Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Zo’n zes jaar geleden is Woonstad Rotterdam gestopt met de achterstallige huur in de minnelijke fase te incasseren via deurwaarders, waarbij huisuitzettingen uiteindelijk geen uitzondering waren. Volgens Jos is een betalingsachterstand “niks meer dan een defect in je betalingsverkeer” en kan het gerepareerd worden. "We hebben besloten om volledig te gaan voor het behoud van de klant. Dat betekent dat we zo min mogelijk overdragen aan een deurwaarder, want dan begint de echte ellende”.

Daarbij draait het om stabilisatie en perspectief. Woonstad Rotterdam probeert zoveel mogelijk zelf op te lossen met hun huurders. "Zonder kosten en zonder gedoe”. Bijvoorbeeld door huurachterstanden tijdelijk te bevriezen. Proces en werkwijze zijn daarop aangepast. In overleg blijkt veel mogelijk, ook in samenwerking met wijkteams en de gemeentelijke kredietbank. In uitzonderlijke gevallen worden huren verlaagd of huurachterstanden onder voorwaarden (gedeeltelijk) kwijtgescholden.


Programma10.30 uur
Vraag aan mensen wat ze nodig hebben, neem dat antwoord serieus en help ze het te krijgen
Michelle van Tongerloo, huisarts en straatarts in Rotterdam

Vraag aan mensen wat ze nodig hebben, neem dat antwoord serieus en help ze het te krijgen. En lukt dat niet? Probeer het dan harder of anders, maar laat ze niet los ook al vallen ze zeventienhonderd keer.” Dit stelt Michelle van Tongerloo, huisarts en straatarts in Rotterdam.

Als huisarts werkt Michelle in een uitdagende wijk in Rotterdam-Zuid. Daarnaast is zij straatarts bij de Pauluskerk en de Nico Adriaans Stichting waar ze de kwetsbaarste mensen - vaak dakloos, verslaafd of ongedocumenteerd - zorg biedt.
Van dichtbij ziet Michelle van Tongerloo de verstrekkende gevolgen van marktwerking en decentralisatie in de zorg. Als huisarts loopt ze de gaten dicht voor patiënten die eigenlijk hulp nodig hebben van de GGZ, de jeugdzorg, het ziekenhuis of het verpleeghuis.

Zorg begint steeds meer op intensieve menshouderij te lijken, stelt Van Tongerloo, met zorginstellingen als reparatiefabriek. Menselijkheid is ingeruild voor efficiëntie.

Michelle van Tongerloo pleit voor een andere benadering van de patiënt. De behandeling van een patiënt begint met luisteren, écht luisteren. Niet de ziekte, maar het verhaal moet centraal staan. In échte gesprekken geven patiënten vaak zelf al antwoorden op hun eigen vragen.

Michelle roept de professionals op om over grenzen heen te kijken en zich niet te verschuilen achter regels. Ook binnen de corporatiesector speelt dit vaker dan ons lief is. Te weinig oog hebben voor kansen, maar ‘vooral’ laten weten wat niet kan en daarmee wordt de huurder veelal niet geholpen. Tijdens de Studiedag Huurincasso probeert Michelle je te inspireren beter te luisteren naar huurders om zodoende daadwerkelijk te kunnen helpen.


11.00 uur
Pauze


Programma11.30 uur
Corporaties kunnen nog een stukje verder gaan
Hülya Kat, lid van de Tweede Kamerfractie van D66
Als Tweede Kamerlid houdt Hülya Kat zich bezig met armoede- en schuldenbeleid en de toeslagenaffaire

Op dit moment besteden we 17 miljard euro om 3 miljard aan problematische schulden te incasseren. Naar schatting wordt slecht 5 tot 10 procent van de schulden uiteindelijk geïnd. Deze industrie moet stoppen. D66 heeft daarom middels een initiatiefnota voorstellen gedaan om de schuldhulpverlening te verbeteren en mensen sneller zicht te geven op een schuldenvrije toekomst. Een voorbeeld hiervan is om verschillende schuldentrajecten en -regelingen samen te voegen. D66 zet in deze initiatiefnota ook in op een brede(re) aanpak van schulden. Dit betekent meer preventie van schulden door betere vroegsignalering, maar ook het voorkomen van verergering van schulden. Dat kan door mensen met schulden beter te ondersteunen en sneller zicht te geven op een schuldenvrije toekomst. Hierin ligt voor de rijksoverheid maar ook voor de gemeente een rol met bijvoorbeeld sociale wijkteams. Wanneer er schulden ontstaan, is het belangrijk dat iemand zo snel mogelijk hulp van de gemeente inschakelt. Er zijn immers veel regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken. Echter, er is veelal sprake van schaamte of het is lastig OM het juiste loket te vinden. Zodra mensen met schulden zich melden bij de gemeente, hebben zij al gauw bij gemiddeld veertien schuldeisers schulden uitstaan. Dit kan beter.

Hülya ziet zeker een rol voor woningcorporaties in het voorkomen en aanpakken van huurschulden. Woningcorporaties hebben de wettelijke plicht om iets te doen tegen schulden, bijvoorbeeld door persoonlijk contact op te nemen met de huurder om betalingsachterstanden te voorkomen, te beëindigen en huurders te wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Ook kunnen zij bijvoorbeeld (tijdelijk) huurverlaging geven om schulden niet te ver op te laten lopen. Veel woningcorporaties doen dit gelukkig al. Zij werken vaak samen met gemeentes en buurtregisseur/organisaties om een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot vroegsignalering, deze jaarlijks te evalueren en indien nodig aan te passen. De praktijk wijst uit dat hiermee de kansen op huurschulden en huisuitzettingen flink dalen. Ook komen er steeds meer andere initiatieven om sneller en efficiënter huurschulden te verhelpen of te voorkomen, bijvoorbeeld het Schuldenknooppunt. Als er toch schulden ontstaan, dan moeten deze zo snel mogelijk opgelost worden. Woningcorporaties doen dit bijvoorbeeld via het programma ‘Huurincasso op een klantgerichte manier’. D66 vindt dat woningcorporaties bij schulden nog een stapje verder kunnen gaan door standaard over te gaan op een sociale incasso met pauzeknop.


12.00 uur
Pitch sponsoren Mind2Pay, Faircasso en 10FORIT


12.15 uur
Lunchpauze


Programma13.15 uur
Train je stoïcijnse mindset
Mark Tuitert, ex-topsporter (schaatser)

Mark Tuitert, de olympische schaatskampioen van 2010 in Vancouver (1.500 meter), bespreekt op openhartige wijze onderwerpen als mindset, ondernemen, vitaliteit en persoonlijk leiderschap. Een gepassioneerd verhaal over dromen en sterker worden door tegenslagen. Over moed tonen, keuzes maken, succesvol samenwerken en eigen verantwoordelijkheid. “Zoek je eigen grenzen op. Durf te falen en buig tegenslagen en onzekerheden om tot een drijvende kracht."

Mark Tuitert deelt zijn verhaal en laat zien hoe jouw mindset de bepalende factor is voor hoe jij omgaat met alles wat je tegenkomt in je leven. Met DRIVE haal jij je doelen mét de juiste mentale balans.
Wil jij het beste uit jezelf halen? Train dan je stoïcijnse mindset! Mark wil met zijn verhaal mensen raken en motiveren om zelf actie te ondernemen.


13.55 uur
Changement; naar de sessiezalen


14.00 uur
Sessieronde 1


15.00 uur
Theepauze en changement


15.30 uur
Sessieronde 2


16.30 uur
Einde studiedag met een hapje & drankje

Partners

Partners          Partners          Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven