Politiebonden roepen op tot administratieve staking

De politiebonden roepen hun leden op om vanaf woensdag 13 april totaal te stoppen met het uitreiken van overheidsdocumenten in het kader van de vervolging of bestraffing van burgers. De actie is bedoeld als protest tegen het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe politie-cao voor 2022 en 2023.

Bron: Beveiligingsnieuws.nl

De bonden roepen politiemensen ook op om te stoppen met het toepassen van dwangmiddelen om openstaande boetes of vorderingen gerealiseerd te krijgen. Het is de volgende stap in het actietraject ‘Van kwaad tot erger’. Dat begon op 17 februari met de eerste fase van een administratieve staking: het stoppen met het uitreiken van aktes namens het Openbaar Ministerie. Uitgezonderd werden toen nog de betekeningen en/of uitreikingen in lopende strafprocessen bij aangehouden/ingesloten verdachten of personen. Die uitzondering komt vanaf 13 april te vervallen, net als de beperking tot documenten van het OM. Met ingang van woensdag vallen de documenten van alle overheidsinstanties onder de vakbondsactie. Bovendien roepen de bonden politiemensen op vanaf volgende week geen dwangmiddelen meer toe te passen die te maken hebben met openstaande boetes of vorderingen.

Onverstandig politiebeleid

De politiebonden voeren sinds december actie om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gezondheid en veiligheid van het politiewerk onverantwoord zijn aangetast door onverstandig bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De Nederlandse politie wordt volgens de bonden nu al jarenlang ondermijnd door gebrek aan inzetbare mensen, met als gevolg een structureel veel te hoge werk- en roosterdruk voor (= overbelasting van) de huidige medewerkers. De nieuwe regeringsploeg weigert volgens de bonden zijn verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en snel mee te werken aan een nieuwe cao die de huidige situatie wat kan verlichten.

De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties die de Haagse gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen raken. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar gezien de aard van het politiewerk is dat niet lang vol te houden. Politiemensen vragen de burgers om begrip voor dit dilemma en om steun voor hun acties. Het kabinet is aan zet en zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke politie-cao wil afsluiten, aldus de bonden.

permalink

Naar het overzicht

Partners

Partners                    Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven