Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggen

De Raad voor de Rechtspraak oordeelt positief over een wetsvoorstel dat de civiele rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen, wanneer het redelijkerwijs niet van een schuldenaar geëist kan worden dat hij zijn schuld in één keer betaalt. In een wetgevingsadvies stelt de Raad dat de rechter op deze manier in staat wordt gesteld om maatwerk te leveren. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen.

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen. Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Dit wetsvoorstel moet hier verandering in brengen door aan de rechter de bevoegdheid te geven een betalingsregeling op te kunnen leggen. De schuld wordt dan op termijn voldaan en tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schuldenaar een te groot bedrag ineens moet betalen en daardoor (verder) in de financiële problemen raakt.

Lees hier verder

Bron: creditexpo.nl

permalink

Naar het overzicht

Partners

Partners                    Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven