• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • .. 13
 • Pagina 2 van 13

Betalingsachterstanden oplossen én voorkomen met AI

Wie contact je wanneer en via welke methode? Dat is één van de grootste uitdagingen rondom klantenservice. Binnen schuldinvordering komt de complexiteit van de doelgroep daar nog eens bovenop: van mensen met een eenmalige betalingsachterstand tot mensen met structurele probleemschulden. Die laatste groep wil je persoonlijke hulp bieden om een duurzame oplossing te vinden. Vaak wordt gedacht dat persoonlijk contact nodig is om deze groep kwetsbare mensen in het vizier te krijgen. De grootste groep schuldenaren, zo’n negentig procent, heeft echter te maken met een eenmalige betalingsachterstand en zit helemaal niet te wachten op een telefoontje. Wat dat betreft komt AI als geroepen. Als je het mij vraagt is het hét hulpmiddel om voor iedere individu de juiste betrokkenheidsstrategie te bepalen. Zo worden betalingsachterstanden sneller betaald en kan ernstige schuldenproblematiek worden voorkomen.

Lees hier het hele artikel

Bron: creditexpo.nl

Verder lezen

Vroegsignalering schulden: gemeenten krijgen steeds meer signalen

Gemeenten hebben vorig jaar fors meer huishoudens in beeld gekregen met een beginnende betalingsachterstand. Het aantal signalen dat gemeenten kregen van verhuurders, zorgverzekeraars, drinkwater- en energiebedrijven ging met een kwart omhoog naar ruim 700.000. Dat blijkt uit de jaarrapportage over 2023 van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden.

Lees hier het hele artikel

Bron: divosa.nl

Verder lezen

Arnhem lost schulden af van bewoners in 'armste wijk van het land'

Arnhem gaat alle schulden aflossen van ongeveer 50 huishoudens in Immerloo. Die wijk staat bij het CBS te boek als het armste postcodegebied van Nederland.

Het gaat om een experiment. De gemeente hoopt aan te tonen dat als schulden helemaal zijn verdwenen, andere problemen als huiselijk geweld, verslaving, verwaarlozing en werkloosheid sneller en beter kunnen worden aangepakt.

Lees hier het hele artikel

Bron: nos.nl

Verder lezen

Aedes en Woonbond voor vereenvoudiging huurtoeslag

Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Huurtoeslag wacht op behandeling in de Tweede Kamer. Aedes en de Woonbond dringen er met een brief aan de Tweede Kamer op aan om het wetsvoorstel spoedig te behandelen. Het wetsvoorstel moet voor 1 juli door beide Kamers behandeld en aangenomen worden om tijdig in werking te kunnen treden. Dit is van groot belang zodat er duidelijkheid komt voor huurders.

Lees hier het hele artikel

 Bron: aedes.nl

Verder lezen

Rechtbank Midden-Nederland biedt hulp bij schuldenaanpak

De rechtbank Midden-Nederland werkt vanaf vandaag met schuldenfunctionarissen. Schuldenfunctionarissen zijn medewerkers van de rechtbank die mensen met schulden verder kunnen helpen. Zij kunnen ervoor zorgen dat rechtzoekenden met financiële problemen eerder bij de schuldhulpverlening van hun gemeente terechtkomen.

Lees hier het hele artikel

Bron: rechtspraak.nl

Verder lezen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • .. 13
 • Pagina 2 van 13

Partners

Partners                    Partners                    Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven