Wetsvoorstel wijziging huurtoeslag moet niet doorgezet

Het plan van het kabinet om de huurtoeslag aan te passen betekent dat ruim 900.000 huurders minder huurtoeslag krijgen. De voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon dempt de effecten van de aanpassing nauwelijks. Dit blijkt uit een impactanalyse van het Nibud. Op basis daarvan raadt het instituut af de huurtoeslag te veranderen zoals is voorgesteld. Aedes waarschuwde al eerder voor de desastreuze gevolgen en velen reageerden er ook negatief op. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Gezien de huidige zorgen over de koopkracht is het voor Aedes volstrekt duidelijk dat dit wetsvoorstel niet moet worden doorgezet.'

De meest ingrijpende wijziging die het kabinet voorstelt, is om de huurtoeslag voortaan niet meer vast te stellen op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur. Voor de grootste groep huurders wordt die normhuur 520 euro. Ook komen straks de servicekosten niet meer in aanmerking voor de berekening van de toeslag.

Lees hier verder

Bron: aedes.nl

Verder lezen

Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggen

De Raad voor de Rechtspraak oordeelt positief over een wetsvoorstel dat de civiele rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen, wanneer het redelijkerwijs niet van een schuldenaar geëist kan worden dat hij zijn schuld in één keer betaalt. In een wetgevingsadvies stelt de Raad dat de rechter op deze manier in staat wordt gesteld om maatwerk te leveren. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen.

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen. Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Dit wetsvoorstel moet hier verandering in brengen door aan de rechter de bevoegdheid te geven een betalingsregeling op te kunnen leggen. De schuld wordt dan op termijn voldaan en tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schuldenaar een te groot bedrag ineens moet betalen en daardoor (verder) in de financiële problemen raakt.

Lees hier verder

Bron: creditexpo.nl

Verder lezen

Kabinet neemt dreigende energieschulden over

NVVK voorzitter Marco Florijn in Nieuwsuur: ‘Plan komt laat, zorgen over inrichting’

Particulieren bij wie afsluiting dreigt vanwege de hoge energierekening krijgen hulp van de rijksoverheid. Die werkt samen met de energiebedrijven aan een Noodfonds. In Nieuwsuur reageerde NVVK-voorzitter Marco Florijn op de aankondiging van het plan. ‘We zijn blij met het Noodfonds, we maken ons wel zorgen over de uitvoering’, aldus Florijn.

‘De gevolgen van de hoge energieprijzen zijn enorm. We zien dat financiële hulpverleners bedreigd worden, dat mensen ook denken aan zelfdoding’, vertelde Florijn aan Nieuwsuur. ‘Daarnaast houden mensen nu bewust hun voorschotbedrag laag om de hoge rekening uit te stellen. Zo proberen ze wanhopig de eindjes aan elkaar te knopen.’

Aandacht komt laat
Afgelopen vrijdag publiceerde de NVVK een opiniebijdrage in Trouw waarin we het kabinet opriepen een ‘brug te bouwen’ naar 1 januari. Dan begint de koopkrachtreparatie. Maar uit gesprekken met leden maakten we op dat januari voor veel hulpvragers te ver weg ligt.

Lees hier verder

Bron: creditexpo.nl

Verder lezen

1 op de 3 gemeenten komt geld tekort op energietoeslag

In veel gemeenten zijn de reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan door de uitvoering van de energietoeslag.

Zo'n driekwart van de huishoudens die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag, heeft die inmiddels gekregen. Het verstrekken van de toeslag trekt wel een zware wissel op de capaciteit van gemeenten: 8 op de 10 gemeenten geeft aan dat de reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan door de uitvoering van de energietoeslag. Bovendien heeft een derde van de gemeenten te weinig budget om de toeslagen uit te keren.

Ambtshalve
Tussen 1 januari en 30 juni 2022 is de energietoeslag aan bijna driekwart van de doelgroep – huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum – toegekend. Dat meldt Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein, op basis van een enquête onder gemeenten. Ongeveer twee derde van de ontvangers heeft de toeslag ambtshalve toegekend gekregen. Dat wil zeggen dat er geen aanvraag voor nodig was, omdat het huishouden al bij de gemeente bekend was als minimahuishouden. De rest heeft wel zelf een aanvraag moeten doen.

Lees hier verder

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Verder lezen

'Aanpak laaggeletterdheid is nu veel te versnipperd'

Vanaf 2025 krijgen gemeenten de regie. De grote vraag is of ze hiervoor ook voldoende geld ontvangen van het rijk.

Kinderen uit kansarme gezinnen lopen op 5-jarige leeftijd gemiddeld twee jaar achter in hun taalontwikkeling – een achterstand die ze meestal nooit meer inhalen. De nieuwe Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid moet voorkomen dat laaggeletterdheid generatie na generatie blijft bestaan.

Lees hier verder

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Verder lezen

Partners

Partners          Partners          Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven