Oproep Aedes aan kabinet: Vervroeg eenmalige huurverlaging voor minima

Aedes pleit in een reactie op de voorgestelde wijziging van de Woningwet voor het vervroegen van de eenmalige huurverlaging voor minima om zo snel mogelijk bij te dragen aan de koopkracht van huurders. Deze eenmalige verlaging gaat wat de woningcorporaties betreft al in per 2023 en niet pas in 2024.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Als woningcorporaties hebben we in de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting al met het kabinet afgesproken dat er in 2024 een huurverlaging komt voor de huurders die dat het hardst nodig hebben. Daarmee dragen we bij aan hun koopkracht. Maar huurders komen nu al in de knel door dure boodschappen en een hoge energierekening. Daar past een jaar langer wachten niet bij.’

Lees hier verder

Bron: Aedes.nl

Verder lezen

Nibud: groeiend aantal huishoudens zit financieel klem

Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem vanwege de gestegen kosten. Voor het eerst sinds jaren ziet het Nibud dat de huishoudelijke uitgaven enorm stijgen. Deze stijging komt bovenop de vaste lasten, die al eerder flink stegen. De druk van deze twee uitgavenposten op de begroting is dusdanig groot dat huishoudens iedere maand steevast geld tekortkomen.

Lees hier verder

Bron: Nibud.nl

Verder lezen

Armoedebestrijding moet topprioriteit zijn, vinden Nederlanders

Ondanks de toeslagenaffaire vinden Nederlanders het tegengaan van fraude met uitkeringen en toeslagen nog steeds erg belangrijk.

Nederlanders vinden het bestrijden van armoede en het beschermen van de koopkracht op dit moment de belangrijkste taak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Maar er is weinig vertrouwen dat het ministerie die taak goed oppakt.

Lees hier verder

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Verder lezen

Het is tijd voor een structurele aanpak van de (energie)armoede

Steeds meer burgers komen in de problemen als gevolg van de inflatie en sterk stijgende energieprijzen. Naast toenemende energiearmoede dreigt als gevolg van de oorlog in Oekraïne ook schaarste op andere terreinen. Volgens het Nibud kunnen niet alleen minima niet meer rondkomen. Ook andere groepen zoals de lagere middeninkomens kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Het is de hoogste tijd voor structurele oplossingen.

Lees hier het hele artikel

Bron: Movisie.nl

Verder lezen

Na jarenlange afname nemen huurachterstanden bij woningcorporaties toe

Het aantal huurders bij woningcorporaties met een huurachterstand nam vorig jaar weer af. Ook de al jaren durende daling van het aantal huisuitzettingen zette door. Daarentegen signaleren corporaties de eerste maanden van 2022 een toename van huurachterstanden, niet onverwacht gezien de  economische ontwikkelingen. Deze laatste uitkomst uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder corporaties is reden tot zorg.

Lees hier het hele artikel

Bron: Aedes.nl

Verder lezen

Partners

Partners          Partners          Partners

Updates Studiedag Huurincasso

Klik hier voor alle items

Terug naar boven